Dagelijks H.Mis via internet

gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2020

Het Groot­semi­narie Sint Wil­li­brord te Heiloo is vanwege de maat­regelen tegen versprei­ding van het corona­vi­rus be­gon­nen met het live uitzen­den van de dage­lijkse H.Mis vanuit de klooster­ka­pel.

Pro­gram­ma

Maan­dag 8.00 uur
Dins­dag 8.00 uur
woens­dag 8.00 uur
Donder­dag 8.00 uur
Vrij­dag
8.00 uur
Zater­dag 12.00 uur
Zondag 10.30 uur

Laatste vie­ring

De laatste vie­ring is bovendien hier terug te kijken: