Willibrordmagazine op de deurmat

gepubliceerd: donderdag, 9 april 2020
Blokcolleges over de Heilige Schrift met Mgr. Van den Hout
Blokcolleges over de Heilige Schrift met Mgr. Van den Hout
Willibrordmagazine op de deurmat

In deze week voor Pasen wordt het nieuwe Wil­li­brord­ma­ga­zine verspreid. De rector ver­telt in het blad o.a. over hoe het semi­na­rie omgaat met deze corona-crisis. Wij wensen u veel lees­ple­zier!

Roepingen­zon­dag

Het semi­na­rie brengt in de brief bij het blad ook Roepingen­zon­dag onder de aan­dacht. Roepingen­zon­dag is ieder jaar op de vierde zon­dag van Pasen. Dat valt dit jaar op zon­dag 3 mei. De pries­ter­oplei­ding nodigt alle gelo­vi­gen uit om in het bij­zon­der te bid­den om pries­terroe­pingen.

Online doneren

Het semi­na­rie vraagt tevens om een fi­nan­ciële bijdrage. Het is nu ook moge­lijk om via deze semi­na­rie­web­site een donatie te doen mbv iDEAL.

Het semi­na­rie wenst ie­der­een alvast een Zalig Pasen!