Zalig Pasen!

Voedselpakketten voor gezinnen

gepubliceerd: dinsdag, 14 april 2020
Pasen in de kloosterkapel van het seminarie in Heiloo
Pasen in de kloosterkapel van het seminarie in Heiloo
Seminaristen Melle en Josue samen met Zr. Fidei druk met het maken van de pakketten
Seminaristen Melle en Josue samen met Zr. Fidei druk met het maken van de pakketten

Zalig Pasen voor alle mensen van de Gebeds­kring van het semi­na­rie en alle andere bezoekers van onze site! Het was een heel bij­zon­der Pasen dit jaar, dat zal ie­der­een wel zo ervaren hebben. De corona-crisis in de wereld maakte een gebruike­lijke vie­ring van Pasen niet moge­lijk. Maar de Heer is toch verrezen, ook al kunnen we niet fysiek bij elkaar komen. Ook bij het eerste Pasen van de Heer waren immers geen mensen bij.

Voor het semi­na­rie in Heiloo betekende dit dat Mgr. Punt deze keer niet bij de vie­rin­gen van Witte Donder­dag en de Paas­wake op het semi­na­rie was, en dat we alle vie­rin­gen van het Paas­tri­duüm alleen met de se­mi­na­risten en de drie Blauwe zusters van het hei­lig­dom hebben gevierd. We hebben deze wel kunnen live-streamen via het Youtube kanaal van het hei­lig­dom (youtube.com/user/olvter­nood) zodat we ons toch verbon­den voel­den met de mensen die dit vanuit huis volg­den.

Op Stille Zater­dag hebben de se­mi­na­risten voedselpakketten verspreid onder gezinnen waar­mee we via het hei­lig­dom contact hebben, en, wat hierna nog over was, is naar de Voedsel­bank in Alkmaar gebracht. Zo kon­den ze ook op deze wijze wat betekenen voor de mensen, en kon het ook voor deze gezinnen toch een mooi Pasen zijn. Het voedsel was ingezameld via de kapellen op het hei­lig­dom.

We kunnen u mel­den dat de zieken die er waren bij de se­mi­na­risten (en de rector) in Nieuwe Niedorp, nu weer genezen zijn, we danken de Heer. In Heiloo hebben we momenteel wel een zieke, we hopen dat dit mee mag vallen. Harte­lijk dank voor uw gebed.

Ik wens u verder nog een heel gezegend Paasoctaaf!

Rector Jeroen

ps: U kunt dage­lijks de H. Mis van het semi­na­rie volgen via youtube.com/user/olvter­nood

(maan­dag t/m vrij­dag 8.00 uur, zater­dag 12.00 uur, zon­dag 10.30 uur)