Mooie Onderscheidingsdag Levenskeuzen

Video's nog beschikbaar

gepubliceerd: maandag, 4 mei 2020

De online geor­ga­ni­seerde Onder­schei­dings­dag Levens­keuzen op zon­dag 3 mei - Roepingen­zon­dag mag geslaagd genoemd wor­den. De belang­stel­ling was boven ver­wach­ting en er volg­den goede vragen en gesprekken tussen de video's door via Zoom.

De inlei­ding van pastoor Smith en de ge­tui­ge­nissen van een zuster, een se­mi­na­rist en een echtpaar kunnen hier­on­der een­vou­dig (nogmaals) wor­den bekeken. Ook de gehele video van bijna vijf uur is be­schik­baar!

Wat is roe­ping? - pastoor Jeroen Smith

Ge­roe­pen door de Heer - zuster Maria Fidei

Van El Salvador naar Neder­land - pries­ter­stu­dent Josue

Het huwe­lijk - Jochem en Flora Oor

De gehele Onder­schei­dings­dag - Op zoek naar jouw bestem­ming?