Willibrordmagazine per post en e-mail

gepubliceerd: woensdag, 3 juni 2020

Het zomer­num­mer van ons Wil­li­brord­ma­ga­zine is weer verspreid per post en dit keer ook per e-mail. Wij wensen u veel lees­ple­zier!

Deze editie

In deze editie van ons magazine onder andere artikelen over hoe het semi­na­rieleven er uitziet in corona­tijd, de pries­ter­oplei­ding in (zeer) moei­lijke tij­den van Karol Wojtyla, nieuwe evangeli­sa­tie in Neder­land, online colleges, de doornen­kroon en nog veel meer.

Abonneren

U kunt zich een­vou­dig abonneren op het Wil­li­brord Magazine en op de nieuws­brief van het semi­na­rie.

Online doneren

Het semi­na­rie vraagt tevens om een fi­nan­ciële bijdrage. Het is nu ook moge­lijk om via deze semi­na­rie­web­site een donatie te doen mbv iDEAL.

Het semi­na­rie wenst ie­der­een alvast een goede vakantie!