Landelijk roepingenweekend

16 t/m 18 oktober - Thuine, Duitsland

gepubliceerd: vrijdag, 4 september 2020

Jonge mannen die zich aange­trok­ken voelen tot het pries­ter­schap wor­den van harte uit­ge­no­digd om deel te nemen aan het Roepingen­week­end dat wordt geor­ga­ni­seerd van 16 t/m 18 ok­to­ber 2020.

Roeping? Tijd om te luis­te­ren!

God roept ons allemaal. Soms lijkt het alsof Hij fluistert. Of zou­den wij meer ons best moeten doen om zijn stem te kunnen verstaan?

Andere jon­ge­ren ontmoeten om je met hen te oriënteren op je roe­ping. Na het succes van vorig jaar wordt er ook dit jaar een roe­pingen­week­end geor­ga­ni­seerd. Een weekend om je nog verder te verdiepen in je eigen roe­ping, om nog meer kennis op te doen van ons katho­lie­ke geloof, en om vriend­schap met gelo­vi­ge leef­tijdsgenoten te laten groeien.

Organi­sa­tie

Het weekend van 16-18 ok­to­ber 2020 is het laatste weekend in de vroege herfst­va­kan­tie en het eerste weekend in de late herfst­va­kan­tie.

Het roe­pingen­week­end wordt geor­ga­ni­seerd door Bisdom Gro­nin­gen-Leeu­war­den, maar staat open voor jon­ge­ren uit heel Neder­land. Er wordt een eigen bijdrage van € 40,- gevraagd per persoon. Als dit een probleem is, kun je dit gerust aan­ge­ven.

Speciale wensen voor het eten, bij­voor­beeld dieetwensen of vegeta­risch, kun je vooraf aan­ge­ven. De keuken houdt hier dan reke­ning mee.

Opgave

Je kunt je vóór 1 ok­to­ber 2020 aanmel­den bij:

aanmel­den: pastoor Tjitze Tjepkema
tele­foon: +31 - 6 - 11 273 673
e-mail: tjepk090@planet.nl

Contactge­ge­vens verblijfslo­ca­tie

klooster: Kongregation der Franziskanerinnen vom hl. Maryrer Georg
adres: Klosterstrasse 14, D-49832 Thuine
tele­foon: +49 - 5902 5010
gastenzuster: zuster Maria Christin
e-mail: st.agnes@franziskanerinnen-thuine.de
web­si­te: www.franziskanerinnenthuine.de