Feestelijke priesterwijding Javier Acuña Acuña

Zaterdag 12 september - Bavokathedraal Haarlem

gepubliceerd: zaterdag, 12 september 2020

Diaken Javier Acuña Acuña is zater­dag­mid­dag 12 sep­tem­ber 2020 middels handopleg­ging en gebed door de Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. J.W.M. Hendriks, tot pries­ter gewijd. Hoofd­cele­brant was Mgr. Hendriks en emeritus bis­schop Mgr. Punt was een van de con­cele­branten.

Vanwege de coronamaat­regelen kon de familie van Javier in Chili de plech­tig­heid niet fysiek aanwe­zig zijn, maar dankzij Ka­the­draal TV de Eucha­ris­tie­vie­ring en wij­ding wel online volgen.

Mgr. Hendriks heeft zijn homilie op Arsacal.nl gezet zodat hij nog eens rus­tig nagelezen kan wor­den.

Video

Foto­se­rie

Wim Koopman maakte weer een foto­se­rie, die nog verder zal wor­den aan­ge­vuld.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.