Nieuw studiejaar seminarie

Wisseling van stafleden

gepubliceerd: woensdag, 23 september 2020
Afscheid Pastoor Smith
Afscheid Pastoor Smith
Afscheid Jeroen Hoekstra
Afscheid Jeroen Hoekstra
Jules Post
Jules Post

Dins­dag 22 sep­tem­ber was weer de eerste studie­dag van het nieuwe semi­na­rie­jaar. Ruim een week ervoor waren we al wel een week met elkaar op retraite geweest in Tegelen, maar nu be­gon­nen de lessen weer. Tevens vond de eerst staf­ver­ga­de­ring plaats, waarbij twee stafle­den afscheid namen, maar gelukkig wor­den hun taken door weer nieuwe stafle­den opgepakt.

Spi­ri­tu­aal Jeroen Smith, pastoor in Leiden, stopt na ongeveer 10 jaar actief te zijn geweest voor het semi­na­rie en eerst ook voor het Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Een nieuwe (extra) taak in zijn eigen bisdom (Rotter­dam) doet hem dit besluiten. Gelukkig hebben we Ward Biemans s.j., woo­nach­tig in de commu­ni­teit van de Jezuïten in Am­ster­dam, maar als gees­te­lijk leidsman actief op diverse plaatsen, bereid gevon­den deze taak op zich te nemen.

Ook onze stage-coördinator (diaken) Jeroen Hoekstra zag zich genood­zaakt zijn taken voor het semi­na­rie neer te leggen door andere werk­zaam­he­den in diverse pa­ro­chies en zorgtaken prive. Maar ook voor hem hebben we gelukkig ver­van­ging gevon­den in de persoon van, ook diaken, Jules Post. Diaken Post is woo­nach­tig in Friesland, oud-krijgs­macht aal­moe­ze­nier en nu verder actief in ooste­lijk West-Friesland.

Wij wensen beide nieuwe stafle­den veel zegen in de nieuwe taak die ze op zich nemen.