Geslaagd!

Baccalaureaatsexamen 2020

gepubliceerd: vrijdag, 9 oktober 2020

Op woens­dag 30 sep­tem­ber hebben Dino Deltin en Juan Ignacio Jiménez Walker in Heiloo het Bac­ca­lau­reaat­exa­men gedaan van de Pontificale Uni­ver­si­teit van Lateranen. Beide zijn hier­voor op zeer goede wijze geslaagd. HIermee is nu voor hen de studie Theo­lo­gie (en Filo­so­fie) volle­dig afgerond. Voor beide volgt nu eerst nog een periode van stage c.q. ver­volgstudie voordat ze weer terug zullen komen naar Neder­land, voor, als God het wilt, de pries­ter­wij­ding.

Dino(Kroatië) is reeds afgereisd naar Lugano (Zw.) waar hij zich aansluit bij de Missio ad Gentes aldaar. Se­mi­na­risten van het Neo­ca­te­chu­me­naat zijn gewoon voor twee of drie jaar naar het bui­ten­land te gaan voor stage voordat de voor­be­rei­ding voor de pries­ter­wij­ding afgerond is. Juan Ignacio verblijft nu in Rome. Op verzoek van de bis­schop zal hij daar verder stu­de­ren voor een licentiaat (en later eventueel doctoraat) in het Canoniek Recht aan de Universti­teit van Lateranen. Hij verblijft in Rome in het semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater van het Neo­ca­te­chu­me­naat.

Foto

Op de foto ziet u van links naar rechts:

Pastoor Carlos Fabril van Bussum/ Naar­den, Pater Tristan Perez van het Mens­ge­wor­den Woord, kape­laan in Heem­ste­de, Juan Ignacio, Dino, bis.vic./ kanselier André van den Hout en de studieprefect José Manuel Tercero. De docenten maakten deel uit van de examen­com­mis­sie.