Herfsteditie Willibrordmagazine

gepubliceerd: dinsdag, 13 oktober 2020

Het nieuwe magazine van het semi­na­rie is uit­ge­ko­men! In deze editie leest u over het begin van het nieuwe studie­jaar en de ver­schil­lende pries­ter­wij­dingen die hebben plaats­ge­von­den. Semi­na­rie­do­cent pastoor Hamans heeft een mooi artikel ge­schre­ven naar aan­lei­ding van het over­lij­den van kar­di­naal Simonis en het inter­view met een lid van de gebeds­kring ontbreekt uite­raard ook deze keer niet.

Abonneren

U kunt zich een­vou­dig abonneren op het Wil­li­brord Magazine en op de nieuws­brief van het semi­na­rie.

Online doneren

Het semi­na­rie vraagt tevens om een fi­nan­ciële bijdrage. Het is nu ook moge­lijk om via deze semi­na­rie­web­site een donatie te doen mbv iDEAL.

Het semi­na­rie wenst u veel lees­ple­zier!